slide1slide
Đăng ký nhận tin
Email:
Đăng Ký
MẠNG XÃ HỘI

Hướng dẫn triển khai Bản ghi nhớ về tuyển chọn và sử dụng lao động giữa Việt Nam và Malaysia

Hướng dẫn triển khai Bản ghi nhớ về tuyển chọn và sử dụng lao động giữa Việt Nam và Malaysia
Ngày 07/8/2015 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực Malaysia đã thay mặt Chính phủ hai nước ký

Ngày 07/8/2015 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nguồn Nhân lực Malaysia đã thay mặt Chính phủ hai nước ký Bản ghi nhớ về tuyển chọn và sử dụng lao động. Để triển khai thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ, ngày 23/9/2015, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã ban hành Công văn số 1414/QLLĐNN-NBCAĐNA hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các nội dung liên quan.

 

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang
 
Thiết kế website