slide1slide
Đăng ký nhận tin
Email:
Đăng Ký
MẠNG XÃ HỘI
Tuyển 3 nam làm việc tại Cao Hùng, Đài Loan

Tuyển 3 nam làm việc tại Cao Hùng, Đài Loan

Tuyển 3 nam làm việc tại Cao Hùng, Đài Loan
Tuyển 9 nam công nhân sản xuất chế tạo máy làm việc tại Đào Viên, Đài Loan

Tuyển 9 nam công nhân sản xuất chế tạo máy làm việc tại Đào Viên, Đài Loan

Tuyển 9 nam công nhân sản xuất chế tạo máy làm việc tại Đào Viên, Đài Loan
Tuyển 3 nam in ấn tại Tân Bắc, Đài Loan

Tuyển 3 nam in ấn tại Tân Bắc, Đài Loan

Tuyển 3 nam in ấn tại Tân Bắc, Đài Loan
Tuyển 5 nam sản xuất, chế tạo máy tại Đào Viên, Đài Loan

Tuyển 5 nam sản xuất, chế tạo máy tại Đào Viên, Đài Loan

Tuyển 5 nam sản xuất, chế tạo máy tại Đào Viên, Đài Loan
Tuyển 3 nam thao tác máy làm việc tại Đài Loan

Tuyển 3 nam thao tác máy làm việc tại Đài Loan

Tuyển 3 nam thao tác máy làm việc tại Đài Loan
^ Về đầu trang
 
Thiết kế website